Talentontwikkeling

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Door activiteiten aan te bieden waarbij er aandacht is voor sport, muziek, dans, toneel, creatieve vakken of gericht op de natuur laten we kinderen kennis maken met een heel breed aanbod. Hierdoor krijgen kinderen de kans om hun talenten te verkennen en ontdekken.

Buitenschoolse opvang
Onze medewerkers zoeken aansluiting bij wat kinderen willen en vragen en stimuleren in wat kinderen kunnen. We bieden ook nieuwe activiteiten aan om kinderen kennis te laten maken met vaardigheden die kinderen nog niet ontdekt hebben.

Onderbouw onderwijs
We bieden de kinderen lessen drama en muziek. Ook hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek. Jaarlijks is er een juffen-meesterdag, waarop ieder kind zijn eigen talent mag laten zien en mag ‘schitteren’. Jaarlijks zijn er een aantal optredens met en voor het hele IKC. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen, zodat de talenten van onze collega’s ingezet worden om in de peuter- en kleutergroepen workshops te geven op het gebied van techniek, koken, natuur, muziek en ICT.

Middenbouw onderwijs
Meerdere keren per jaar bieden wij een IKC brede creatieve middag. Hierbij worden workshops op allerlei talentgebieden aangeboden, waarbij medewerkers van opvang en onderwijs samenwerken om dit te realiseren. Denk hierbij onder andere aan koken, dans, toneel, sport, programmeren, robotica, tekenen en schilderen. Tussen deze middagen in bieden de leerkrachten in de klas een aanbod op tekenen, knutselen, zingen, muziek en techniek. Hierdoor kunnen kinderen talenten ontdekken en nieuwe vaardigheden opdoen. In ons IKC krijgen de leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten les. Zo leren de kinderen door te bewegen. Kinderen hebben 2 keer per week les van een vakleerkracht gymnastiek, waarbij verschillende sporten aangeboden worden en de kinderen zich motorisch ontwikkelen.

Bovenbouw onderwijs
Ook in de bovenbouw zijn er IKC brede creatieve middagen, leren de kinderen binnen en buiten de locatie en is er een vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast heeft de bovenbouw een samenwerking met het bedrijf Lely. Zij bieden workshops en gastlessen op het vakgebied techniek. Leerlingen gaan met de klas naar de campus van Lely en leren hier programmeren, robotica, constructieve vaardigheden en nog veel meer. Hierdoor ervaren zij welke mogelijkheden de technische sector heeft.