Burgerschap

‘Ik kijk om naar de ander en zorg ervoor dat we het fijn en goed hebben met elkaar’

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Als openbaar kindcentrum zijn wij trots op de diversiteit in onze populatie en medewerkers. We werken in themagebonden activiteiten en leren kinderen spelen. We bieden regels aan en leren kinderen keuzes maken.

Buitenschoolse opvang
Wij hebben een cultureel aanbod door middel van workshops  binnen en buiten de locatie. We leren kinderen spelen, bieden we regels en leren kinderen omgaan met keuzevrijheid.

Onderbouw onderwijs
Ook in ons onderwijs zijn wij trots op de diversiteit in onze populatie. We behandelen maatschappelijke thema’s. Hierbij worden wij ondersteund door verschillende projecten vanuit het cultuurmenu en milieu-educatie aanbod van de Gemeente Maassluis. Door heel ons IKC hebben wij een sociaal emotionele leerlijn, waarbij kinderen leren om met elkaar een groep te zijn, waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, maar ook leren om samen te werken en leren met respect voor de ander.

Middenbouw onderwijs
In de middenbouw maken de kinderen kennis met verschillende culturele feesten. Daarnaast wordt er door deelname aan projecten als ‘Week tegen pesten’, ‘Week van het geld’, ‘Week van de lentekriebels’ aan een breed aantal thema’s gewerkt. Binnen onze lKC locaties werken we 2 keer per jaar aan een gezamenlijk thema. Hierbij is de betrokkenheid van ouders onmisbaar.

Bovenbouw onderwijs
In de bovenbouw wordt met de eerder genoemde thema’s gewerkt. We bespreken verschillende culturele feesten en vieren sommigen ook. We betrekken ouders in onze thema’s, zodat ze vanuit de eigen expertise kunnen ondersteunen. We leren kinderen met een open blik te kijken naar culturen en religies. We ontdekken verschillen en overeenkomsten en maken deze bespreekbaar.

Leerlingenraad
Op Startpunt en Panta rhei hebben we per locatie een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en wordt ondersteund door een leerkracht.
Elke leerlingenraad heeft een voorzitter en een notulist en samen met de begeleidende leerkracht stellen zij een agenda op en houden zij meerdere keren per jaar een vergadering.

Taken van de leerlingenraad zijn onder andere:

  • De kinderen van de IKC’s vertegenwoordigen.
  • Advies geven aan de directie over allerlei onderwerpen, dit kan zijn van aanpassingen aan het schoolplein tot aan het aanschaffen van nieuwe methoden of afspraken die in de locaties gemaakt worden.
  • Helpen bij het organiseren van activiteiten.