Partners

Binnen ons IKC werken wij samen met de volgende partners:
Logopedie
De Integrale Kindcentra werken samen met logopediepraktijk Klaver 4.

 • De leerkracht of de ouder heeft een signalerende rol.
 • Wanneer de leerkracht afwijkingen in spraak- of taalontwikkeling signaleert waarbij zij denkt dat logopedische hulp helpend kan zijn, zal zij dit met de intern begeleider en u bespreken.
 • De behandelmogelijkheden zijn binnen school of op de praktijk van Klaver 4.
 • Op de website van Klaver 4 staat uitgelegd hoe de vergoeding via uw zorgverzekeraar verloopt: www.logopedieklaver4.nl

Diëtist

 • Voor vragen of informatie over voeding kunt u altijd een afspraak maken bij de diëtiste, Marjolein de Nie.
 • Op woensdagmiddag houdt zij spreekuur op de eerste etage van IKC Startpunt, aan het eind van de gang: www.dietist-maassluis.nl

Motoriek

 • De ontwikkeling van de motoriek wordt op school gevolgd. Een goede motorische ontwikkeling op jonge leeftijd vormt de basis voor een goede ontwikkeling op latere leeftijd.
 • De Integrale Kindcentra hebben een samenwerking met praktijk voor kinderfysiotherapie Maassluis.
 • Wanneer de leerkracht verstoringen in de motorische ontwikkeling signaleert waarbij zij denkt dat fysiotherapie helpend kan zijn, zal zij dit met de intern begeleider en vervolgens met u bespreken.
 • De behandelmogelijkheden zijn binnen school of op de praktijk.
 • Op de website van kinderfysiotherapiepraktijk Maassluis staat uitgelegd hoe de vergoeding via uw zorgverzekeraar verloopt: www.kinderfysiotherapiemaassluis.nl

Vergoede dyslexiezorg

 • Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van ondersteuning die verleend wordt door een externe instantie, gespecialiseerd in dyslexiezorg.
 • Wij werken onder andere samen met Opdidakt voor deze begeleiding. www.opdidakt.nl.
 • De behandelmogelijkheden zijn binnen school of op de praktijk.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

 • De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG.
 • Een voorbeeld van deze momenten is tijdens het onderzoek van kinderen uit groep 2 of als uw kind een prik krijgt.
 • Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind is:

 • Wendy Berveling
 • Telefoonnummer: 088 – 20 10 000 of 06-35124539
 • E-mail: w.berveling@cjgrijnmond.nl

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.