Wereldbeeld

‘Ik kijk met een nieuwsgierige blik naar de wereld en kijk wat ik daarvan kan leren’

Kinderdagverblijf en Peuteropvang
De kinderen werken met thema’s waarin ze de wereld om hen heen ontdekken.  De kinderen maken uitstapjes en we halen activiteiten ons IKC in om de kinderen buiten en binnen onze muren de wereld te laten ervaren en ontdekken.

Buitenschoolse opvang
We hebben contact met de wijk en hebben een aanbod van workshops voor onze kinderen, daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen die geen gebruik maken van onze opvang om deel te nemen aan deze workshops.
Er worden regelmatig uitstapjes gemaakt en hierin wordt het uitstapje gericht op de leeftijdsgroepen 4-8 jaar en 8-12 jaar om er voor te zorgen dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Onderbouw onderwijs
Er wordt in de onderbouw in thema’s gewerkt. Zo kan de groep bijvoorbeeld werken met het thema “ziek zijn”. Binnen het thema halen we een verpleegkundige of zelfs een ambulance naar ons IKC om de kinderen kennis te laten maken met wat er allemaal binnen een ziekenhuis gebeurd. Ook kan er een uitstapje zijn naar de apotheek. Kinderen leren zo niet alleen wat er in de wereld om hen heen gebeurd, maar ook nog eens veel woorden die ze niet dagelijks tegenkomen. We hebben een schooltuin waar kinderen leren over de natuur.

Middenbouw onderwijs
Vanaf de middenbouw werken wij in de middagen met Blinck.  Blinck is een methode waarin alle wereldoriëntatie vakken samenkomen. Kinderen leren met deze methode onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden aan elkaar gekoppeld binnen de thema’s en kinderen doen zelf onderzoek. Ook werken de kinderen aan 21st century skills, vaardigheden die kinderen in toekomst nodig hebben om zich goed te kunnen redden in de maatschappij. Naast deze methode maken we gebruik van lessen natuureducatie vanuit de Gemeente Maassluis. In de groepen 3 en 4 wordt er met seizoenslessen Toekomstkunde gewerkt vanuit het Wereld Natuur Fonds.

Bovenbouw onderwijs
Wij werken in de groepen 6,7 en 8 net als in de middenbouw met Blinck.  We maken gebruik van natuureducatielessen vanuit de Gemeente Maassluis. Hierin is er een combinatie van gastlessen op school, excursies in de natuur of gastlessen op locatie bij het natuureducatiecentrum. Voorbeelden hiervan zijn een excursie op de Landtong Rozenburg, bijenles bij het natuureducatiecentrum of een leskist waarmee de leerkracht met de kinderen op school kaas kan maken. In groep 7 nemen alle kinderen deel aan het verkeersexamen.