Opvangmogelijkheden

Kinderdagverblijf
Bij onze 0-4 -jarigen vinden we het belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zich veilig voelen op onze opvang. Dit doen we door een structuur te bieden gedurende de dag en door zoveel mogelijk met vaste medewerkers te werken.

Op locatie Startpunt bieden wij dagelijks dagopvang van 07:30 tot 18:30 uur. Voor meer informatie kun u contact opnemen met onze coördinator opvang (opvang.startpunt@wijzer.nu@wijzer.nu) of kijkt u op de website van onze stichting ( www.wijzer.nu).

Peuteropvang
Ook bij de peuteropvang is het belangrijk dat onze 2,5 tot 4 jarigen zich op hun gemak en zich veilig voelen. Dit doen we net als in de dagopvang door structuur te bieden en zoveel mogelijk met vaste medewerkers te werken.
Op locatie Startpunt en locatie Panta rhei bieden wij  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen 2 dagdelen in de week naar de peuteropvang. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen op de peuteropvang. Voor meer informatie kun u contact opnemen met onze coördinator opvang (opvang.startpunt@wijzer.nu) of kijkt u op de website van onze stichting ( www.wijzer.nu).

Buitenschoolse opvang
Op locatie Startpunt is er de gehele week buitenschoolse opvang tot 18:30 uur. Op de locatie Panta rhei is er op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang tot 18:30 uur mogelijk. Mocht uw kind op deze locatie op woensdag en vrijdag buitenschoolse opvang afnemen, dan vindt dit plaats op de locatie Startpunt. Voor meer informatie kun u contact opnemen met onze coördinator opvang (opvang.startpunt@wijzer.nu) of kijkt u op de website van onze stichting (www.wijzer.nu).