Aanmelden onderwijs

Uw kind kan al op 2 jarige leeftijd beginnen met de educatielijn: u kunt uw peuter inschrijven via www.wijzer.nu.
U kunt dan ook een aanmeldformulier aanvragen voor de schoollocatie, uw kind heeft dan gelegenheid om door te stromen op 4 jarige leeftijd.

Heeft u dagopvang nodig voor uw kind dan start het al eerder, dat kan vanaf 10 weken. U kunt dan inschrijven voor de ontwikkellijn. Ook dat kan via www.wijzer.nu.

Natuurlijk kun u ook meteen instappen op de educatielijn: vanaf 4 jaar gaat uw kind naar school. Dan kunt u een afspraak te maken met de directie. Vergeet dan niet om buitenschoolse opvang of
vakantie-opvang te regelen, dat gaat weer via www.wijzer.nu.

Voor kinderen die u bij ons op school wilt inschrijven, verzoeken wij om het contactformulier op de website in te vullen. De directie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op, Daniël Kraan (d.kraan@wijzer.nu) voor locatie IKC Startpunt en Rolf Schimmer (r.schimmer@wijzer.nu) voor locatie IKC Panta rhei.