Kijkje op de locatie

Het Startpunt is een multifunctioneel gebouw aan de Vincent van Goghlaan in Maassluis. Er is in dit gebouw inpandig een gymzaal aanwezig en ook het Centrum Jeugd en gezin heeft een plek in het Startpunt.
Op de Panta rhei is onderwijs samen met de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang vertegenwoordigd. De Panta rhei is gelegen aan het Dennendal in een klein opgezet jaren 70 gebouw.

Opvang
Op de locatie Startpunt hebben wij kinderdagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. Er zijn 2 groepen in ons kinderdagverblijf, namelijk de gele ballonnen en de rode ballonnen. In deze groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een vast dagritme en op deze groepen zijn vaste gezichten, zodat de kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Peuteropvang
De peuteropvang bestaat ook uit 2 groepen op het Startpunt, namelijk de blauwe ballonnen en de groene ballonnen en 2 groepen op de Panta rhei, namelijk het Kwetternest en de Uiltjes. Deze groepen zijn 4 dagen per week open, waarbij de meeste kinderen 2 dagdelen per week komen. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen per week. In de peuteropvang hebben kinderen een vast dagritme, waarbij spelen en werken binnen thema’s centraal staat. Kinderen leren samen spelen en samen werken aan activiteiten. Ook wordt de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd. Door de samenwerking tussen opvang en onderwijs verloopt de overgang van peuters naar kleuters soepel en kennen de leerkrachten de kinderen als voordat ze bij onderwijs starten.

Buitenschoolse opvang
Dagelijks is er voor- en naschools een BSO groepen op het Startpunt en op de Panta rhei is er op maandag, dinsdag en donderdag BSO. Op de woensdag en vrijdag komen de kinderen naar het Startpunt. Kinderen komen voordat ze naar school gaan of na school naar onze opvang. Hier komen de kinderen tot rust met een tussendoortje en iets te drinken, waarna er activiteiten worden gedaan met de kinderen. Ook is er ruimte voor de kinderen om lekker te spelen of om nog wat huiswerk te maken. Regelmatig worden er workshops aangeboden, waardoor kinderen kennis maken met nieuwe vaardigheden en krijgen ze de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken.

Onderwijs
Op het Startpunt wordt onderwijs gegeven van 4 t/m 13 jaar. Er zijn in totaal 11 groepen en deze zijn verdeeld over groep 1 t/m 8. Op de Panta rhei hebben we 6 groepen verdeeld over de groepen 1 t/m 8.
In de groepen 1/2  wordt er thematisch gewerkt. Kinderen werken via een dagritme en worden gestimuleerd om zelfstandig activiteiten te doen, maar leren ook problemen op te lossen en samen te werken. Kinderen spelen buiten op ons natuurspeelplein en hebben gym van een vakleerkracht gymnastiek. De groepen 1/2 zijn geplaatst in de buurt van onze opvanggroepen om
In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen in de ochtenden aan een stevige basis. Er wordt dan gewerkt aan de vakken taal, rekenen en lezen. In de middagen wordt er via thema’s gewerkt aan wereldoriëntatie en is er ruimte voor talentontwikkeling. De kinderen leren niet alleen vanuit een boek, maar ook door te bewegen, te ontdekken en zelf te ontwerpen. In de middagen krijgen de kinderen ook ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken. Dit doen we door creatieve middagen waarin het activiteitenaanbod breed wordt opgezet. Denk hierbij aan toneel, koken, dans, maar ook programmeren, robotica en sport maken deel uit van het aanbod.