Waar staan we voor?

Startpunt-Panta Rhei is een openbaar integraal kindcentrum met twee locaties in Maassluis. Kinderen van 0 tot 12 jaar ontmoeten, spelen, ontdekken en ontwikkelen bij ons.

IKC is de afkorting van Integraal Kindcentrum; een locatie waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang intensief samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Een IKC heeft één directeur, één team, één identiteit, één pedagogische visie en één beleid. Zo kan een kind in één lijn doorgroeien vanaf de allereerste opvang tot het moment dat hij of zij naar het voortgezet onderwijs gaat.

We kijken met een open blik naar de wereld
Iedereen is bij ons welkom. Verschillende culturen en achtergronden inspireren en verrijken ons mensbeeld. Binnen een veilige leeromgeving geven we elkaar de ruimte om jezelf te zijn en te laten zien.

We bieden een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar
Opvang en onderwijs versterken elkaar en zorgen op 1 gemeenschappelijke locatie voor een doorlopende leer-ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar.

We geloven dat je samen meer kunt bereiken
Door samen te werken halen we het beste in elkaar naar boven. Van ouder tot medewerker tot kind. We leren van en met elkaar.
We geven een stevig basis mee voor onze toekomstige wereldburgers
Met een combinatie van kennis en vaardigheden zorgen we voor een stevige basis. We blijven ‘scherp’ en kijken wat de maatschappij van kinderen vraagt en wat ze echt nodig hebben.

Waar we voor gaan
Bij ons ontdek je dat je samen verder komt. Door open te staan voor de ander en goed voor elkaar te zorgen, groeien we samen uit tot trotse, zelfbewuste wereldburgers.

Op IKC Startpunt – Panta rhei zorgen we goed voor elkaar. We dagen jou uit om met een nieuwsgierige blik naar de wereld te blijven kijken. Wie jij bent en wat jij goed kan mag je bij ons ontdekken en ontwikkelen.

Kinderen die onze locatie(s) verlaten zijn:

  • Zelfbewust
  • Vaardig
  • Open
  • Talentvol

Passend onderwijs en onze school

Onze school maakt samen met alle (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis deel uit van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs in de wet verankerd.

Website samenwerkingsverband

Wat betekent passend onderwijs en hoe organiseert IKC Startpunt-Panta rhei goede ondersteuning?

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning biedt. Op onze school verzorgen wij onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten.

Basisondersteuning

Kinderen zijn in hun ontwikkeling verschillend, zowel in mogelijkheden als in tempo. Een groot deel van de verschillen tussen leerlingen kan worden opgevangen binnen het groepsplan. Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, wordt instructie/verwerkingsstof en -tijd aangepast. Wanneer leerlingen een grote achterstand hebben in de leerstof (groter dan een leerjaar) kan ook de inhoud van de lesstof worden aangepast. In dat geval wordt er voor een leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school kent voor leerlingen, die extra leerstof aankunnen, ook een verruimd leerstofaanbod.

Gedurende het schooljaar heeft de intern begeleider drie maal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht Tijdens deze besprekingen komen diverse aspecten van de leerlingen aan de orde: de toets resultaten, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wanneer leerkrachten vastlopen met een leerling, zal de leerkracht aan de hand van een groeidocument overleggen met de intern begeleider. In het groeidocument noteert de leerkracht zijn/haar zorg omtrent de leerling, de gepleegde acties en de hulpvraag naar de intern begeleider. De intern begeleider helpt met het opzetten van een plan van aanpak, dat de leerkracht vervolgens zelf in de klas uitvoert binnen het groepsplan. Als het nodig is, worden ondersteuningsacties (genoteerd in het groeidocument) bijgesteld of een stap hoger gelegd bij het vooroverleg van het Ondersteuningsteam. Steeds zal er gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Ouders worden betrokken bij deze stappen en vanzelfsprekend ook bij mogelijke vervolgstappen.